Đăng ký học Thiên Công Yoga

Open Opportunity

About

Thiên Công Yoga là bộ môn Yoga mới, dành riêng và phù hợp cho thời đại hoàng kim, giúp nâng cao sức khỏe, tiến hóa phát triển tâm linh - tình yêu, mở mang trí huệ, hợp nhất với nguồn. Đây là cơ hội đặc biệt dành cho các bạn tham gia đăng ký và học, trở thành các học viên khóa đầu tiên, học để tự giúp mình và đi hành đạo giúp đời.
Positions
187 Remaining
GivePulse
13 Positions Filled | 1 Impact | 12 Hours